Każda część listu motywacyjnego ma ogromne znaczenie dla końcowego efektu. Tak naprawdę to list motywacyjny, jako całość, ale również, jako poszczególne jego części są wyznacznikiem tego czy dana osoba zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, czy też nie. Pisząc, zatem ten dokument, powinniśmy bardzo dokładnie przeanalizować każde słowo, aby treść tego listu była odpowiednia. Oczywiście każdy element listu motywacyjnego ma szczególne znaczenie dla końcowego efektu, ale w tym miejscu pochylmy się nieco nad takim elementem jak zakończenie.

Zakończyć z gestem

Oczywiście wszystkie najistotniejsze informacje na temat swoich predyspozycji na dane stanowisko pracy ujmujemy nieco wcześniej w rozwinięciu, aczkolwiek również i zakończenie ma bardzo istotny wpływ na to, jak będziemy w danym miejscu, które może stać się miejscem naszej pracy, postrzegani. Najwięcej treści powinno znaleźć się w rozwinięciu, a zakończenie listu motywacyjnego jest swoistym podsumowaniem całości. W tym miejscu jest czas na to, aby podkreślić jeszcze raz swoje zainteresowanie ofertą pracy, danym stanowiskiem, wyrazić chęć współpracy, zapewnić o swojej dyspozycyjności oraz wyrazić nadzieję na osobiste spotkanie.

Dlatego też można w tym miejscu listu motywacyjnego umieścić również numer telefonu do siebie. Oczywiście po tej części tekstowej oficjalnie nazwanej zakończeniem listu motywacyjnego, należy również umieścić specjalną klauzulę wyrażającą zgodę na użycie danych osobowych, gdyż w przeciwnym przypadku pracodawca nie ma nawet prawa, aby skontaktować się z daną osobą w celu zaproszenia jej na rozmowę kwalifikacyjną. Jednocześnie również treść listu motywacyjnego należy zakończyć pożegnalnym zwrotem grzecznościowym. Taki mały niuans, a jednak ma bardzo duże znaczenie i świadczy o pełnej kulturze danej osoby.

Oczywiście mówiąc o zakończeniu listu motywacyjnego, trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Chodzi mianowicie o to, aby wszystko było opatrzone własnoręcznym podpisem osoby ubiegającej się o stanowisko pracy. Dobrym przykładem są osoby, które postanawiają szukać pracy fizycznej warszawa. To bardzo ważne, aby ten podpis był własnoręczny, gdyż uwiarygodnia to daną osobę. Ważne jest również to, aby list motywacyjny, jako całość był spójny i napisany zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *