Dlaczego holenderska firma?

Niderlandy mają otwartą gospodarkę. W rezultacie Holendrzy mają międzynarodowy klimat biznesowy. ABiLiTieS Company Formation Services mówi, że wiele międzynarodowych firm uruchomiło swoje holenderskie firmy. Znaczna część napływu przedsiębiorstw istnieje w przedsiębiorstwach, które tworzą nowe centrum operacyjne w Holandii. Szybko rozwijające się sektory, takie jak IT mają duży udział w tym. Holandia zdobywa wysokie wyniki we wszystkich rankingach innowacyjności i dlatego jest popularną lokalizacją.
Niderlandy nadal przyciągają spółki holdingowe ze względu na atrakcyjny system Holdingowy. W niniejszym przypadku oddziały operacyjne mogą być zlokalizowane na całym świecie. Następnie wiele przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie importu i eksportu korzysta z portu w Rotterdamie, lotniska w Amsterdamie i centralnej pozycji Holandii w gęsto zaludnionej Europie Zachodniej w połączeniu z korzystnym systemem VAT (z odroczonym podatkiem VAT do z holenderskiego podatku VAT w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej). Również Brexit przyspiesza liczbę firm, które są otwarte w Holandii.

Jaka forma prawna?

Większość nowych przedsiębiorstw, zarówno posiadających, jak i działających, korzysta z prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Besloten vennnootschap lub w skrócie „BV”). BV oferuje wysoki poziom elastyczności w odniesieniu między innymi do wysokości kapitału, składu zarządu i emisji akcji bez prawa głosu lub podziału zysku. Ponieważ niedawne zmiany niderlandzkiego ustawodawstwa podatkowego dywidend i oczekiwane zniesienie podatku od dywidend, kurniki (Coöperaties) nie są już popularne w celach holdingowych.

Jak przebiega proces włączania i rejestracji?

Włączenie i rejestracja BV to procesy proste. Notariusz projektów założycielskich dokumentów, istniejących projektów artykułów w języku niderlandzkim, w tym tłumaczenie angielskie biuro i pełnomocnictwo do podpisania przez inkorporatora.
Zgodnie z prawem niderlandzkim beneficjent, podmiot niedziałający i dyrektor (-y) nowej spółki są identyfikowane przez notariusza, a w przypadku osoby prawnej działającej jako osoba niebędąca osobą pełniącą obowiązki, organ ten zostaje potwierdzony. Nie jest konieczne, aby przyjść do Holandii dla zaangażowanych stron.
Zanim spółka zostanie zarejestrowana, należy również zorganizować adres siedziby. Może to być zarówno wirtualne, jak i prawdziwe biuro. Włączenie odbywa się w drodze egzekucji aktu założycielskiego przez notariusza niderlandzkiego. Notariusz organizuje również rejestrację w rejestrze handlowym. Włączenie i Rejestracja może odbywać się w ciągu dnia.
Wpis w rejestrze handlowym wyzwala wydanie numeru fiskalnego i, w stosownych przypadkach, numer VAT przez organy podatkowe.

Jakie są pułapki?

W przypadku jakichkolwiek aktów prawnych w imieniu BV w ramach rejestracji ważne jest, aby te ratyfikowane przez spółkę po jej włączeniu za pomocą uchwały zarządu. Do czasu ratyfikacji osoba, która reprezentowała spółkę podlegającej włączeniu, pozostanie solidarnie odpowiedzialna za wszelkie zobowiązania związane z tymi aktami. Odpowiedzialność ta pozostaje, jeżeli przedstawiciel wiedział lub powinien był wiedzieć w wykonywaniu aktów prawnych, że BV nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań. Zakłada się, że BV zostanie ogłoszony w stanie upadłości w ciągu jednego roku od jego włączenia.
Wskazane jest również, aby Kapitał wpłacony przez akcjonariuszy i mieć ten zarejestrowany w rejestrze handlowym tak szybko, jak to możliwe. Zgodnie z prawem holenderskim wypłacanie akcji może być istotne dla następujących aspektów:
zwolnienie z uczestnictwa w Holandii nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy nie minimalnie 5% udziałów zostało opłaconych;
Holenderska jedność podatkowa może zostać ustalona tylko wtedy, gdy 95% lub więcej akcji zostało opłaconych;
Artykuł 2:216 sekcja 6 holenderskiego kodeksu cywilnego („DCC”) stanowi, że wypłaty są oparte na obowiązkowych depozytach na akcjach, a nie na ich wartości nominalnej;
zgodnie z artykułem 2:199 sekcja 1 DCC sprzedający pozostaje solidarnie odpowiedzialny wobec spółki za niezapłaconą kwotę na przeniesienie akcji nie opłaconych.
.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *