Kierunek studiów Zarządzanie

Uniwersytet Jagielloński to ogromna uczelnia państwowa w Krakowie, która oferuje szeroką paletę kierunków, w tym Zarządzanie – jeden z najbardziej popularnych kierunków wybieranych przez młodzież. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ znajduje się na drugim miejscu w kraju najlepszych wydziałów ekonomicznych. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym, uczelnia oferuje następujące specjalności: zarządzanie firmą, zarządzanie personelem, zarządzanie międzynarodowe. Sprawdź pełną ofertę na http://www.uczelnie.pl/miasto/krakow/ oraz oferty uczelni z innych miast na http://www.uczelnie.pl

Zarządzanie możesz studiować również na prywatnej uczelni – Małopolskiej Wyższej Szkole (MWS) im. Józefa Dietla w Krakowie. Uczelnia ma do zaoferowania licencjackie studia I stopnia i magisterskie II stopnia. Absolwent kończy naukę na MWS i jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej i samorządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach non profit lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na studiach I stopnia są do wyboru podane specjalności: Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii, Nowoczesne zarządzanie finansami oraz Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym.

Kierunek studiów Turystyka

Turystka to bardzo interesujący kierunek studiów, który oferuje coraz więcej uczelni w Polsce. Publiczna uczelnia w Krakowie – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – proponuje unikatowe kierunki związane z turystyką o nazwie Turystyka religijna i Turystyka historyczna, obydwa w trybie stacjonarnym. Pierwszy łączy elementy pielgrzymkowe z krajoznawczymi, kulturoznawczymi i turystycznymi. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które przygotowują do obsługi ogólnoświatowej turystyki. Turystyka historyczna pozwala na rozwój na dwóch specjalnościach: Turystyka i Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym.

Studia turystyczne mają w ofercie również uczelnie niepubliczne, m.in. Krakowska Akademia, która ze względu na swoją wielkość jest dosyć popularna. Turystykę i rekreację można podjąć na studiach I stopnia. Studenci zapoznają się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi zakresu turystyki i rekreacji, dodatkowo wyjątkowymi umiejętnościami nabywanymi w toku studiów jest turystyka w obrębie administracji samorządowej i państwowej. KA daje do wyboru jedną z dwóch specjalizacji o następujących nazwach: gospodarka turystyczna oraz hotelarstwo i przemysł spotkań.

Kierunek studiów Finanse

Aby opanować zagadnienia związane z finansami, najlepiej podjąć naukę na uczelni specjalizującej się w tych dziedzinach nauki. Odpowiednim przykładem będzie państwowa uczelnia w Krakowie – Uniwersytet Ekonomiczny. Studia I i II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość odbywają się w trybie dziennym i zaocznym. Absolwenci dysponują podstawową wiedzą ekonomiczną, a także rozumieją funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej i zagadnienia ekonomiczno-pieniężne. Na studiach I stopnia można się spodziewać wielu specjalizacji, wśród których jeden jest do wyboru. Są to m.in. Bankowość, Finanse przedsiębiorstw, Doradztwo podatkowe, Rynki finansowe i inne.

Uczelnie prywatne w Krakowie nie zostają w tyle z trendami i także oferują wykształcenie na kierunku Finanse i rachunkowość, m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Studia I stopnia trwają 3,5 roku i mogą być zarówno przeprowadzane w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Program realizowany na kierunku przygotowuje studenta do zarządzania przedsiębiorstwami i projektami na poziomie ich strategii i finansów. WSZiB oferuje wybór spośród pięciu specjalizacji i są to: Audyt i rewizja finansowa, Finanse publiczne, Bankowość, Finanse w korporacjach międzynarodowych, Finanse przedsiębiorstw, a także Rachunkowość.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *