Firma w trudnej sytuacji finansowej, która ma problemy z regulowaniem zobowiązań, może zdecydować się na upadłość. By ją zapoczątkować, trzeba spełnić określone w przepisach wymogi i złożyć wniosek w sądzie.

Kiedy dochodzi do upadłości firmy?

Bankructwo firmy może mieć zróżnicowane przyczyny. Najczęściej jest to efekt stopniowo pogarszającej się sytuacji finansowej. Może być to między innymi skutek niewypłacalności kontrahentów i klientów, ale też nietrafionych decyzji inwestycyjnych, kłopotów zdrowotnych czy nieszczęśliwych wypadków.

Kiedy można ogłosić upadłość finansowa Katowice firmy? Aby firma mogła rozpocząć postępowanie upadłościowe, musi znajdować się w stanie niewypłacalności przez okres minimum 3 miesięcy. Dodatkowe warunki mogą dotyczyć określonych rodzajów działalności gospodarczej.

Wniosek o upadłość firmy – jak go przygotować?

Aby rozpocząć procesu upadłościowy, zadłużona firma lub inne uprawnione podmioty muszą przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zawierać określone informacje:
– dane dłużnika lub reprezentantów firmy
– opis majątku firmy oraz dłużnika
– okoliczności ogłoszenia upadłości
– wykaz majątku firmy
– spis wierzycieli
– spis podmiotów, które są zobowiązane wobec dłużnika
– informacje o tytułach egzekucyjnych

W internecie można znaleźć wzory wniosków o ogłoszenie upadłości oraz dokładne informacje dotyczące wypisania dokumentu.

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Firma musi przekazać wniosek o ogłoszenie upadłości w okresie wynoszącym maksymalnie do 30 dni od momentu, w którym pojawiły się przesłanki do jej ogłoszenia, czyli upłynął termin 3-miesięcznej niewypłacalności.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *