Wiele firm traci płynność finansową i nie wytrzymuje starcia z konkurencją na rynku. Wówczas sposobem na zamknięcie działalności i łatwiejszą spłatę zobowiązań staje się postępowanie upadłościowe. Jak spłacić długi po upadłości? Bankructwo spółki lub bankructwo firmy jednoosobowej ma na celu łatwiejsze spłacenie zobowiązań z masy upadłościowej stworzonej z majątku należącego do firmy. Masą tą zarządza wówczas syndyk, który reguluje zobowiązania w imieniu firmy. Wobec tego w temacie jak bankructwo firmy a długi dochodzi do spłacenia zobowiązań upadłość firmy w Katowiach. Spłata ta następuje zgodnie z ustaloną w przepisach kolejnością. W procesie upadłościowym długi pokrywane są zgodnie z 4 kategoriami wierzytelności, które ustalają kolejność spłaty wierzytelności. Kategoria 1 – wierzytelności wynikające ze stosunku pracy, alimentacyjne, renty, składki na ubezpieczenia społeczne, należności z postępowania. Kategoria 2 – podatki i daniny publiczne oraz inne składki ubezpieczeń społecznych. Kategoria 3 – odsetki, kary grzywny, darowizny i zapisy. Kategoria 4 – należności pożyczkowe wspólników, akcjonariuszy, za dostawę towarów z odroczonym terminem płatności oraz inne czynności prawne. Co z kredytami po upadłości firmy? Z kolei w kwestii bankructwo firmy a kredyty sprawa prezentuje się następująco. Bank po ogłoszeniu upadłości może zgłosić wierzytelności do masy upadłościowej. Wówczas może dojść do spłaty długów, jednak wtedy, gdy nie zostaną one zaspokojone, bank ma prawo do wszczęcia procedury komorniczej.
Similar Posts

1 Comment

  1. Właśnie mnie to zastanawiało co należy zrobić z tymi długami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *