Małżonkowie mogą gromadzić wspólny majątek, ale również mogą zdecydować się na rozdzielność majątkową. W jaki sposób zawrzeć umowę rozdzielności majątkowej? Czy lepiej zrobić to przed ślubem, a może po ślubie?

Na czym polega rozdzielność majątkowa?

W wielu przypadkach rozdzielność majątkowa może być korzystna dla małżonków. Co warto wiedzieć o rozdzielności majątkowej?

Rozdzielnością majątkową określa się typ małżeńskiego ustroju majątkowego, w którym małżonkowie gromadzą osobne majątki. Oznacza to, że nie dochodzi pomiędzy nimi do powstania wspólności majątkowej.

Zastosowanie rozdzielności majątkowej może być korzystnym wyborem wtedy, gdy jeden z małżonków ma przedsiębiorstwo, ponieważ dzięki niej można ochronić się przed długami.

Rozdzielność majątkowa – lepiej przed czy po ślubie?

Umowę rozdzielności majątkowej małżonkowie mogą zawrzeć zarówno przed, jak i po ślubie. Kiedy najlepiej ją ustanowić?

Najłatwiej zawrzeć ją jeszcze przed wejściem w związek małżeński, ponieważ z momentem zawarcia małżeństwa dochodzi do samoczynnego powstania wspólności majątkowej.

W kolei w trakcie małżeństwa rozdzielność może być ustanowiona w dowolnym momencie. Warto jednak pamiętać o tym, że wtedy, gdy zawiera się rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa, wtedy dochodzi do podziału zgromadzonego już majątku wspólnego, co związane może być z dodatkowym kosztem.

Jak podpisać umowę o rozdzielności majątkowej?

Podstawą rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami jest umowa o rozdzielności majątkowej, która zawierana jest jako umowa pisemna.

Umowa ta powinna być zawarta w formie umowy notarialnej, czyli należy w tym celu udać się do kancelarii notariusza.

W określonych przypadkach istnieje też możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej na drodze sądowej. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy jeden z małżonków zostaje ubezwłasnowolniony, dochodzi do jego upadłości, separacji.

Gdy zatem małżonkowie chcą mieć osobne majątki osobiste zamiast majątku wspólnego po zawarciu związku małżeńskiego, muszą pamiętać o zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *