Upadłość pozwala na wyjście z długów. Dzisiaj z tego typu procedury mogą korzystać też osoby prywatne, które znalazły się w poważnych problemach ze względu na swoje długi. Jakie wymogi należy spełnić, by ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka – na czym polega?

Procedura ta służy do oddłużenia zadłużonej osoby, czyli ma ona na celu pozbycie się długów.

Za pomocą upadłości konsumenckiej dłużnik może spłacić na korzystnych warunkach część zadłużenia, podczas gdy jego reszta może być umorzona. W określonych sytuacjach sąd decyduje też o tym, że całość długu zostaje umorzona.

W ramach procedury dochodzi również do zaspokojenia wierzycieli dłużnika z jego majątku, co powoduje, że konieczne jest sprzedanie jego mienia. Zajmuje się tym syndyk.

Kto ma prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Decyduje o tym prawo, które wskazuje, jakie warunki należy w tym przypadku spełnić.

Aby ogłosić upadłość, należy spełnić podstawowe warunki:
1. Status konsumenta – oznacza to, że może być ona ogłoszona jedynie przez osobę, która jest konsumentem, osobą prywatną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Niewypłacalność – znaczy ona, że dłużnik nie może regulować swoich zadłużeń ze względu na swój stan finansów, na przykład brak albo zbyt niskie wpływy. Przyjmuje się, że stan niewypłacalności powinien trwać przez 3 miesiące.

Dokładną analizę, komu przysługuje zdolność upadłościową, przeprowadza sąd po dostarczeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kiedy nie można ogłosić upadłości konsumenckiej?

Kto nie może skorzystać z upadłości konsumenckiej? Przede wszystkim są to osoby, które nadal mają działalność gospodarczą – również zawieszoną. Trzeba zatem zamknąć ją całkowicie przed rozpoczęciem procedury.

Upadłości nie mogą też ogłosić osoby, które są członkami spółek, nadal są wypłacalne.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *