Na początek warto zastanowić się dlaczego banki udzielając nam kredytu wymagają jakiegoś zabezpieczenia? Bank udzielając nam kredytu ponosi pewne ryzyko… stwierdza i poniżej wyjaśnia bardziej specjalista serwisu najlepszedarmowekonto.pl.

Zdolność kredytowa, a ryzyko

Stopień ryzyka, jaki ponosi bank, ustala się podczas badania zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Bank bardzo dba o swoje pieniądze. Zaciągając kredyt wnioskodawca bierze całkowitą odpowiedzialność za spłatę swojego zobowiązania. Rodzaj zabezpieczenia dobierany jest na podstawie indywidualnej analizy zdolności kredytowej klienta. Jego rodzaj dopasowywany jest do wysokości oraz rodzaju udzielanego kredytu.

Po co bankowi zabezpieczenie kredytu?

Udzielając nam kredytu bank liczy na zysk. Tym samym zakłada się, że po upływie określonego w umowie terminu odzyska pożyczone nam pieniądze wraz z należnymi odsetkami oraz prowizjami.

Zabezpieczenie stanowi dla banku gwarancję, że w przypadku niespłacenia przez klienta rat odzyska on część bądź całość pożyczonej kwoty.

Możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje zabezpieczeń:

– osobiste – osoba udzielająca zabezpieczenia bierze osobistą odpowiedzialność. Musi być ono na tyle wysokie aby bank był w stanie odzyskać cała należność wraz z odsetkami i prowizjami Zabezpieczenie osobiste to na przykład weksel in blanco, przystąpienie do długu kredytowego czy pełnomocnictwo.

– rzeczowe – w tym przypadku zabezpieczeniem kredytu jest określony składnik majątku. Może to być na przykład hipoteka, zastaw ogólny czy blokada środków na rachunku bankowym.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *