Faktoring cichy, określany także jako niejawny, tajny albo ukryty, stanowi ciekawą alternatywę dla standardowych usług faktoringowych. Co warto wiedzieć na jego temat?

Czym faktoring cichy różni się od faktoringu jawnego?

Pojęcie faktoringu odnosi się do usługi finansowania faktur, która polega na uzyskaniu środków przez wystawcę faktury przed terminem jej spłaty. Firma faktoringowa może przekazać je swojemu klientowi nawet w ciągu 24 godzin.

Faktoring jawny
W przypadku standardowego faktoringu, czyli faktoringu jawnego kontrahent informowany jest o tym, że przedsiębiorca korzysta z usług faktoringowych. Środki od kontrahenta przekazywane są wtedy na konto firmy faktoringowej.

Proces faktoringu jawnego:
1. Wystawienie faktury przez klienta,
2. Przekazanie klientowi wypłaty przez firmę faktoringową,
3. Zapłata przez kontrahenta na konto firmy faktoringowej.

Faktoring cichy
Natomiast faktoring cichy ma nieco inną konstrukcję. Kontrahent przelewa wtedy środki na konto przedsiębiorcy (klienta firmy faktoringowej) i nie wie o usłudze. Wcześniej jednak środki przekazuje na to konto firma faktoringowa. W związku z tym klient firmy faktoringowej musi oddać jej pieniądze wtedy, gdy otrzyma je od kontrahenta.

Proces faktoringu cichego:
1. Wystawienie faktury,
2. Przekazanie wypłaty przez firmę faktoringową do klienta,
3. Zapłata przez kontrahenta na rachunek klienta,
4. Przekazanie zapłaty przez klienta do firmy faktoringowej.

Faktoring cichy – dla kogo?

Usługa jak faktoring tajny jest najlepszym wyborem dla tych firm, które nie chcą informować swoich kontrahentów o tym, że korzystają z usług faktoringowych. Mogłoby być to potraktowane jako wyraz nieufności i spowodować pogorszenie kontaktów biznesowych.

Kolejnym przypadkiem jest prowadzenie transakcji zagranicznych. Wtedy nie wprowadza on zamieszania w kontaktach z kontrahentami z innych krajów.

Ponadto faktoring cichy sprawdza się wtedy, gdy sprzedaż jest objęta zakazem dokonania cesji. Wtedy nie dochodzi do niej formalnie, ponieważ kontrahent nadal przekazuje środki na konto bankowe przedsiębiorcy.

Warto jednocześnie wskazać, że faktoring cichy nie jest udzielany każdej firmie. Ważnym warunkiem jest bardzo dobry stan finansów klienta firmy faktoringowej, wobec tego firmy, których sytuacja jest słabsza, mogą go nie uzyskać. Wysokość finansowanej kwoty i czas spłaty ustalane są indywidualnie.

Czy warto korzystać z faktoringu cichego?

W porównaniu do faktoringu jawnego faktoring niejawny jest w stanie zaoferować szereg korzyści. Dlaczego warto go wybrać?

Korzyści faktoringu tajnego:
– Utrzymanie płynności finansowej firmy,
– Szybki dostęp do pieniędzy – także w przypadku odroczonych terminów płatności,
– Finansowanie może dotyczyć także pojedynczych faktur,
– Zachowanie pozytywnych relacji ze swoimi kontrahentami,
– Sprawdzone rozwiązanie w przypadku zagranicznych kontaktów i zakazu cesji.

Zatem faktoring tajny – cichy jest ciekawą alternatywą dla faktoringu jawnego. Sprawdzi się wtedy, gdy firma nie chce z określonych powodów informować swojego kontrahenta o tym, że korzysta z usług faktoringowych, lub też wtedy, gdy cesja należności nie jest możliwa.f

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *