Każdy pracodawca, który działa na terenie Norwegii, musi spełniać określone warunki, odnoszące się szczególnie do zatrudnianych przez niego pracowników. Jak się okazuje jednym z bardziej istotnych lub nawet najistotniejszym jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu BHP. Jest to o tyle istotne, że dotyczy zachowania życia oraz zdrowia ludzi, pracujących na terytorium danego przedsiębiorstwa. Dlatego też, w tej kwestii nigdy nikt nie może zgodzić się na jakiekolwiek ustępstwa.

BHP i HMS Norwegia

Wszystkie przepisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników w Norwegii zostały zawarte w norweskim Kodeksie Pracy. Przy czym spełnianie wszystkich tych norm jest bardzo często poddawane dosyć rygorystycznym kontrolom przez norweski urząd pracy. Norweskie BHP ma na celu przede wszystkim dbałość i troskę o zdrowie oraz życie wszystkich, pracujących na jej terenie osób. W związku z tym można stwierdzić, że wynika ono przede wszystkim z troski o dobro drugiego człowieka.

Kurs BHP w Norwegii, a certyfikat BHP

Kurs BHP w Norwegii można odbyć, zarówno udając się bezpośrednio do placówki certyfikującej, jak również online przy pomocy Internetu. Druga spośród tych możliwości jest z całą pewnością zdecydowanie wygodniejsza i łatwiejsza do zrealizowania. Tego rodzaju kursu, nawet realizowanego w języku polskim i wszelkich informacji na jego temat oraz na temat norweskiego BHP w ogóle można szukać na stronie internetowej, pod adresem: norwegiaconsulting.pl.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *